JEMILE FRAN (Shampoo & Treatment)

Jemile fran (Shampoo 200 ml.) ♥ สำหรับผมเส้นเล็ก เพิ่มความยืดหยุ่น ให้ผมเบาสบายไม่พันกัน

Jemile fran (Treatment 180 ml.) ♥ สำหรับผมเส้นเล็ก ปรับสภาพเกล็ดผม ให้สัมผัสผมที่ลื่นเป็นประกาย
 ...............................................................................................................................................

Jemile fran (Shampoo 200 ml.) ♦ สำหรับผมเส้นใหญ่ เติมน้ำให้ผมนิ่มอยู่ทรงไม่ชี้ฟู

Jemile fran (Treatment 180 ml.) ♦ สำหรับผมเส้นใหญ่ เติมน้ำให้สัมผัสผมที่ชุ่มชื้นเงางาม