KEYS Treatment (H)

 สำหรับผมกระด้างจากความร้อน ผมที่โดนความร้อนเป็นประจำ เช่น หลังจาก ยืด ดัด หรือชอบเป่าผมหรือหนีบผม คืนความนุ่มสลวยให้เส้นผม ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากความร้อน