Elujuda Emulsion+

กำเนิดใหม่ของผมสวยลึกระดับโมเลกุล กับอิมัลชั่นสำหรับผมที่ผสาน CMADK วัตกรรมการสร้างเคราตินสดขึ้นมาใหม่ 

ในเส้นผม พร้อมสารสกัดจากต้นเบาบับ ช่วยให้ผมที่อ่อนแอกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง พร้อมรับมือกับการทำเคมีครั้งต่อไป