MILBON EXTRA STRONG HOLD HAIRSPRAY Finish_No. 10

สเปรย์ล็อคทรง (ล็อคทรงผมให้สวยยาวนานมากยิ่งขึ้น) ปริมาณ 210 กรัม

เทคนิคการใช้ : ฉีดสเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการคงสภาพเส้นผมไว้ และยังสามารถจัดแต่งหรือพลิกแพลงทรงได้ตามต้องการ