MILBON MEDIUM HOLD HAIRSPRAY Finish_6

สเปรย์ล็อคทรง (ล็อคทรงผมให้สวยยาวนาน) ปริมาณ 210 กรัม

เทคนิคการใช้ : ฉีดสเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการคงสภาพเส้นผมไว้ และยังสามารถจัดแต่งหรือพลิกแพลงทรงได้ตามต้องการ