MILBON Molding WAX_3

เนื้อแว็กซ์รูปแบบใหม่ ให้สัมผัสบางเบา ประสิทธิภาพการอยู่ทรงระดับ 3
เทคนิคการใช้ : วอร์มเนื้อแว็กซ์บนฝ่ามือจนกว่าเนื้อแว็กซ์จะกระจายตัวไม่จับเป็นก้อนขาว โดยให้เนื้อครีมติดทั่วทั้งฝ่ามือ ปลายนิ้วและง่ามนิ้ว แล้วจับช่อขณะผมแห้งได้ตามต้องการ ปริมาณ 100 กรัม