Big Sexy Hair Spritz & Stay 8.5 oz.

Big Sexy Hair Spritz & Stay
สเปรย์น้ำแห้งเร็วเป็นพิเศษ เหมาะกับทุกทรงผม ช่วยเพิ่มความเงางาม ป้องกันความชื้นและรังษี UV