Big Sexy Hair Full Bloom 6.8 oz.

Big Sexy Hair Full Bloom 

     ทำให้ผมหนาขึ้นมีวอลุ่มมาก ช่วยให้อยู่ทรงนาน 72 ชั่วโมง ไม่ทำให้เหนียวเหนอะ

ไม่เป็นขุย ไม่ทำให้โคนผมล้ม