Atenje Heatcare Shampoo 120 ml.

     ช่วยป้องกันผมเสียที่เกิดจากความร้อน เพื่อที่จะรักษาสภาพผมให้สวยงามอย่างต่อเนื่องได้ สิ่งสำคัญ คือ การดูแลรักษาเส้นผมหลังจากการทำเคมีทันที