MILBON REPAIR Restorative Blowout Primer 120 g. (ผมเส้นเล็กหรือธรรมดา-ผมเส้นใหญ่)

เคราตินช่วยซ่อมแซมเส้นผมฟื้นบำรุงผมเสียอย่างสุดขีด ที่เข้ากันได้ดีมากกับเส้นผมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่ MILBON คิดค้นขึ้น