ปรับประกายสีผม

** ล้างสีผมแฟชั่น/ฟอกสีผม/ปรับพื้นผม (ต่อ 1 รอบ) **
     - ผมสั้นชาย                      1,000 - 1,200
     - ผมบ็อบ                         1,500 - 1,800
     - ผมปะบ่า                        2,000 - 2,500
     - ผมยาวกลางหลัง             2,800 - 3,500
     - ผมยาวมาก                     3,500 - 4,500


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...