ทำสีผม

** ทำสีผม **
- ผมสั้น                   1,800-2,000
- ผมบ็อบ                 2,500-3,000
- ผมปะบ่า                3,500-4,500
- ผมยาวกลางหลัง     5,000-5,500
- ผมยาวมาก             6,000-6,500

หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...