เติมโคน

** เติมโคน **
- ระยะห่างจากโคนผม ประมาณ 1 นิ้ว       1,800 ฿
- ระยะห่างจากโคนผม ประมาณ 2 นิ้ว       2,000 ฿


หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างจะเช็คดูตามความยาว ระหว่างช่วงโคนผมที่เป็นผมขาวของเส้นผมค่ะ...