ไฮไลท์

** ทำไฮไลท์ **
- ผมสั้น                    1,800 - 2,000
- ผมบ็อบ                  2,000 - 2,500
- ผมปะบ่า                 2,800 - 3,500
- ผมยาวกลางหลัง      3,500 - 4,000
- ผมยาวมาก              4,500 - 5,000


หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...