เคลื่อบสีผม

** เคลือบ (เพิ่มเม็ดสีผม)
- ผมสั้น                 1,500 - 1,800
- ผมบ็อบ               1,800 - 2,000
- ผมปะบ่า              2,000 - 2,500
- ผมยาวกลางหลัง   2,500 - 3,000
- ผมยาวมาก           3,500 - 4,000


หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...