ยืดเฉพาะช่วงโคนผม

** ยืดเฉพาะช่วงโคนผม **
- ผมสั้นชาย                               1,200 - 1,500
- ทิ้งช่วงห่างระยะเวลา 2-3 เดือน    2,000 - 3,000


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้ามีความหยิกมากน้อยแค่ไหน เป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือจะดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...