ยืดโคนดัดปลาย(ดัดดิจิตอล)

** ยืดโคนดัดปลาย(ดัดดิจิตอล) **
- ผมปะบ่า                   5,500 - 6,000
- ผมยาวกลางหลัง        6,000 - 6,500
- ผมยาว+ผมหนา         6,500 - 7,000
- ผมยาวมาก               7,500 - 8,000


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างจะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้ามีความหยิกมากน้อยแค่ไหน เป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือจะดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...