ดัดเพิ่มวอลลุ่ม (ดัดดิจิตอล)

** ดัดเพิ่มวอลลุ่ม (ดัดดิจิตอล) **
- ผมบ๊อบติ่งหู                   2,800
- ผมบ๊อบปะบ่า                  3,500
- ผมยาวกลางหลัง             4,000 - 4,500
- ผมยาวมาก                     5,000 - 5,500


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ถ้าเป็นผมดัด ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้ามีความหยิกมากน้อยแค่ไหน เป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือถ้าเป็นบริการอื่นๆ ก็จะดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...