รีบอนดิ้ง (ยืดผม)

** รีบอนดิ้ง (ยืดผม) **
- ผมสั้น                  1,800-2,500
- ผมบ็อบ                3,000-3,500
- ผมปะบ่า               3,500-4,500
- ผมยาวกลางหลัง    4,500-5,000
- ผมยาวมาก            5,500-6,000


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้ามีความหยิกมากน้อยแค่ไหน เป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือจะดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...