สระ + ไดร์

** สระ + ไดร์ **
- ผมสั้น 150 - 450 ฿


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง ถ้าเป็นลูกค้าประจำ ก็จะอิงราคาเดิม แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ส่วนหนึ่งอยู่ที่ความต้องการของคุณลูกค้าด้วยว่า...ต้องการไดร์ตรง หรือไดร์ม้วน(ฟาร่า) ช่างจะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมประกอบด้วยค่ะ...