ซอยผม

** ซอยผม **

- ช่างระดับ Senior                              500 บาท
- ช่างระดับ VIP                                  900 บาท
- (เฉพาะสาขาโรบินสันปราจีนบุรี ชั้น2)    400 บาท


** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะคิดรวมหมดแล้วทั้ง การออกแบบทรงผม + สระผม + ซอยผม +เก็บทรง และเซ็ตทรงจบงานด้วยค่ะ...