เลขที่บัญชีที่รับโอนเงิน

บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชี ณัชเบญญา อ่อนวิมล

ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 575-2-32770-1