ดัดธรรมดา (ดัดเย็น)

** ดัดธรรมดา หรือ ดัดเย็น **
- ผมสั้น                       2,800 - 3,000
- ผมบ็อบ                     3,500 - 4,000
- ผมปะบ่า                    4,000 - 4,500
- ผมยาวกลางหลัง          4,500 - 5,500
- ผมยาวมาก                 5,500 - 6,500

** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง จะพิจารณาจากสภาพเส้นผมของคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะ ถ้าเป็นผมดัด ช่างก็จะเช็คดูว่า เส้นผมของคุณลูกค้ามีความหยิกมากน้อยแค่ไหน เป็นผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ หรือถ้าเป็นบริการอื่นๆ ก็จะดูตามความยาว และความหนาหรือบาง ของเส้นผมด้วยค่ะ...