บริการ • ราคาดัดดิจิตอล.png
  ** ราคาดัดดิจิตอล **- ผมสั้น 3,500 - 4,000- ผมบ็อบ 4,500- ผมปะบ่า 5,500- ผมยาวกลางหลัง 6,500- ผมยาวมาก 7,500** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่า...

 • ราคาดัดผม.png
  ** ดัดธรรมดา หรือ ดัดเย็น **- ผมสั้น 2,800 - 3,000- ผมบ็อบ 3,500 - 4,000- ผมปะบ่า 4,000 - 4,500- ผมยาวกลางหลัง 4,500 - 5,500- ผมยาวมาก 5,5...

 • 17679.jpg
  ** ดัดเพิ่มวอลลุ่ม (ดัดดิจิตอล) **- ผมบ๊อบติ่งหู 2,800- ผมบ๊อบปะบ่า 3,500- ผมยาวกลางหลัง 4,000 - 4,500- ผมยาวมาก 5,000 - 5,500** หมายเหตุ ราคาบริกา...

 • KNW.2.png
  ** ยืดโคนดัดปลาย(ดัดดิจิตอล) **- ผมปะบ่า 5,500 - 6,000- ผมยาวกลางหลัง 6,000 - 6,500- ผมยาว+ผมหนา 6,500 - 7,000- ผมยาวมาก 7,500 - 8,000** หมายเหตุ ราคาบริการด...

 • KNW.1.png
  ** ยืดเฉพาะช่วงโคนผม **- ผมสั้นชาย 1,200 - 1,500- ทิ้งช่วงห่างระยะเวลา 2-3 เดือน 2,000 - 3,000** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งรา...

 • ราคารีบอนดิ้ง.png
  ** รีบอนดิ้ง (ยืดผม) **- ผมสั้น 1,800-2,500- ผมบ็อบ 3,000-3,500- ผมปะบ่า 3,500-4,500- ผมยาวกลางหลัง 4,500-5,000- ผมยาวมาก 5,500-6,000** หมายเหตุ ราคาบริ...

 • 17678.jpg
  ** ล้างสีผมแฟชั่น/ฟอกสีผม/ปรับพื้นผม (ต่อ 1 รอบ) ** - ผมสั้นชาย 1,000 - 1,200 - ผมบ็อบ 1,500 - 1,800 - ผมปะบ่า 2,000 - 2,500 - ผมยาวกลางหลัง ...

 • ราคาเติมโคน.png
  ** เติมโคน **- ระยะห่างจากโคนผม ประมาณ 1 นิ้ว 1,800 ฿- ระยะห่างจากโคนผม ประมาณ 2 นิ้ว 2,000 ฿หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนท...

 • ราคาไฮไลท์.png
  ** ทำไฮไลท์ **- ผมสั้น 1,800 - 2,000- ผมบ็อบ 2,000 - 2,500- ผมปะบ่า 2,800 - 3,500- ผมยาวกลางหลัง 3,500 - 4,000- ผมยาวมาก 4,500 - 5,000หมายเหตุ ราคา...

 • ราคาทำสี.png
  ** ทำสีผม **- ผมสั้น 1,800-2,000- ผมบ็อบ 2,500-3,000- ผมปะบ่า 3,500-4,500- ผมยาวกลางหลัง 5,000-5,500- ผมยาวมาก 6,000-6,500หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนน...

 • เคลือบ.png
  ** เคลือบ (เพิ่มเม็ดสีผม)- ผมสั้น 1,500 - 1,800- ผมบ็อบ 1,800 - 2,000- ผมปะบ่า 2,000 - 2,500- ผมยาวกลางหลัง 2,500 - 3,000- ผมยาวมาก 3,500 - 4,000หมายเหตุ...

 • ราคาสระไดร์.png
  ** สระ + ไดร์ **- ผมสั้น 150 - 450 ฿** หมายเหตุ ราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านของเราจะวิเคราะห์ และแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง ถ้าเป็นลูกค้าประจำ ก็จะอิงราคาเดิม แต่ถ้าเป็นลูกค้าใ...

 • ราคาซอย.png
  ** ซอยผม **- ช่างระดับ Senior 500 บาท- ช่างระดับ VIP 900 บาท- (เฉพาะสาขาโรบินสันปราจีนบุรี ชั้น2) 400 บาท** หมายเหตุราคาบริการด้านบนนี้ ช่างทางร้านขอ...